Banketni modul

Hotelski informacijski sistem za upravljanje svih vrsta događaja i seminara u hotelu

Odjel prodaje za upravljanje događaja i seminara, odgovoran je za organizaciju i upravljanje različitih događaja u hotelu. Raspon događaja je od malih sastanaka do kongresa sa stotinama sudionika, od kratkih okupljanja do višednevnih konferencija,  od obiteljskih  godišnjica do gala večera: sobe, raspored sjedenja, uređenje prostora, meniji i oprema, svet to zahtijeva temeljitu i preciznu organizaciju, koordinaciju i pripremu.

seminar-image

Upravljanje Seminara & Kongresa:
Promovirajte, organizirajte i izvedite odličan događaj
banquet -image

Organizacija Banketa:
Organizujte sve: događaj & rezrevaciju soba
event-image

Event management:
Organizujte sve vrste događaja u hotelu

Karakteristike protel Banketnoga modula:

  • To je dodatni modul protel Front Office HIS
  • Rezervacija događaja i istovremeno mogućnost rezervacija potrebnih hotelskih soba
  • Jednostavno dodavanje članova grupe na listu gostiju – direktno u vaš protel HIS – Hotelski informacijski sistem
  • Račun za grupu – poslije događaja za sva noćenja i sve usluge banketa

protel Banketni modul je savršeno riješenje za planiranje prijema, banketa i događaja svih vrsta veličina. Sa njim možete brzo i jednostavno pratiti vašu zauzetost hotela, pripremati rasporede i planove prostorija. Kao mogući dodatni modul Banketni modul protel Front Office programske opreme neprimjetivo integrira u protel HIS. Nije važno hoćete li koristiti rješenje za individualne hotele ili za upravljanje lanca hotela; Protel Banketni modul pristupa istoj SQL bazi podataka te se neprimjetno povezuje sa svim funkcijama u Front Office-u.

protel Banketni nacrt

Dobra priprema događaja, uradi 99% rada. Zbog toga imate na raspolaganje protel Banketni nacrt: višenamjenski alat za planiranje i pomoć kod optimizacije zauzeća soba i zbog sprečavanja duplih rezervacija. Jednostavan pregled događaja u hotelu vama prikazuje, kakva je raspoloživost i koliko i koje sobe/ hale su na raspolaganju. Banketni nacrt nudi sve što trebate za  pripremu događaja bez grešaka. 

protel Banket – Grafički pregled rasporeda

Planirajte idealan raspored za svaki događaj. Sa Grafičkim pregledom i sa elementima možete vizualizirati tloris i red sjedenja. Svaki Grafički pregled, kojeg kreirate v Microsoft Visio programu, možete lako prilagoditi individualnim zahtjevima vaših gostiju.

Radni Listovi – Function Sheets

Pomoću Radnih listova pripremite i ugostite događaje, sa posebnom pažnjom na svakom najmanjem detalju. Zahtijevana oprema, meniji, raspored i sve ostale informacije možete unijeti u Radne Listove. Ispišite Radne Listove za svaki odjel za sebe, tako da će biti vaša ekipa uvijek točno obaviještena, što sve je potrebno napraviti. 

Više funkcija:

  • Banketno raspitivanje vama u trenu prikazuje raspoloživost, koje sobe su na raspolaganju i kada su na raspolaganju. Vaši zaposleni mogu na taj način samo sa jednim klikom odgovoriti na upit i rezervirati sobe. 
  • Ako vaši gosti zahtijevaju posebnu opremu na primjer. video projektor ili TV opremu, pregled opreme vama kaže, koja oprema je na raspolaganju i koja je rezervirana. 
  • Ako organizator događaja želi napraviti promijene u planovima, ili ako hoćete ispisati Radne listove za zaposlene, možete jednostavno pronaći rezervirane događaje po datumu, nazivu događaja ili po nekom drugom kriteriju, koji je naveden u Banketom spisku funkcija. 
  • Integrirani izvještaji vama osiguraju glavne podatke kao što su prihodi od banketa, prognoza usluga, povijest podataka, statistiku po market i source kodama. Upotrijebite opcijske liste i liste otkazivanja, pregled opreme i tjedni raspored, ako želite pratiti sve ključne informacije.
  • Sa protel banket word procesorom na jednostavan način ispišete banketne ugovore, potvrde rezervacija, radne listove i menije.